Obec
Pačlavice
        

   

              
 
Založení sportovního oddílu kopané v Pačlavicích
Zápis o členské schůzi Sokola v Pačlavicích dne 28.srpna 1954 za přítomnosti 23 členů.

Pořad jednání :
1) Ohňové poselství 4.9.1954
2) založení sportovního oddílu kopané.

Vyřízení.
1) Br.předseda Ant.Klvač přivítal přítomné a zahájil schůzi. K zahájení I. celostátní spartakiády, která se bude konat v příštím roce 1955, provede se dne 4.září o 8.hod. večer na všech obcích celé ČSR zapálení hranice s programem, tzv.“ ohňové poselství“. Místo konání je za sokolskou zahradou na Kratochvíli. Otop zaopatří br.Ant.Klvač a br.Hynek Štětina. Porpagace bude provedena rozhlasem, proslov zařídí propagačně výchovný referent br.Dostál.
2) Ustanovení sportovního ooddílu kopané. Starší fotbalisté zorganizovali oddíl kopané, který vešel v život na této shcůzi.
a) Mužstvo sportovního oddílu kopané:b) Pak byl vytvořen výbor sportovního oddílu kopané.
Předseda : Miroslav Najman
Místopředseda : Fr. Mlejnek
Jednatel : Jos. Láník, vypomáhá Hynek Štětina
Hospodář : Fr. Foltýn vypomáhá Ferd. Trávníček
Samaritán : Oldř. Šlezinger, vypomáhá Fr.Formánek
Pokladník : Alois Judas
Trenér : Ferd. Trávníček
Členové výboru : Jan Hanák, Ferd. Hanuš, Jos.Trávníček / holič/
c) Zaopatření výzbroje a výstroje.. Výstroj a výzroj se prozatím zaopatří nouzově, poněvadž není žádných finačních prostředků.Do 14 dní seženou členové výstroj a výzbroj každý podle svých možností. DSO Spartaku \hulín se napíše žádost o odprodej sítí pro kopanou.
d) Příští neděli 5.září o 10. hod. dopoledne je výborová schůze.
Zapsal Josef Láník
 
Obec
Pačlavice